Frieda Fordham: Bevezetés Jung lélektanábaFrieda Fordham: Bevezetés Jung lélektanába

Ára: 1500,- Ft.

Frieda Fordham arra az egyszerűnek semmiképp sem mondható feladatra vállalkozott, hogy olvasmányos összefoglalását adja az emberi lélek mélyebb és átfogóbb megértését célzó különféle kísérleteimnek. Minthogy nem volt célom, hogy valamennyi lélektani komplexumot vagy legalább többségüket definitív elemélettel magyarázzam, tevékenységem különböző megközelítési sorozatok, más szóval ismeretlen tényezők körüljárását foglalja magában. Nézeteim egyszerű és szabatos összegzése tehát, ezt számításba véve még fáradságosabb. Mi több, sajátszerű felelősséget érezve nem feledkeztem meg arról a tényről, hogy a psziché megmutatkozásának nem csupán az orvosi rendelő, hanem először is a világmindenség, valamint a történelem mélye a színtere. A lelki megnyilvánulásokban az orvos a lélek világának csak elenyésző részét észleli és egyébként is gyakorta patologikus állapotoktól torzítottan. Átlátható kép a lélekről – meggyőződésem szint – csak összehasonlító módszerrel nyerhető…

A szerző, a némileg próbára tevő körülmények között is, a téves állítások veszedelmét sikerrel elkerülve, áttekinthető összegzését adja lélektani, munkálkodásom fő aspektusainak….” C.G. Jung

 

A könyv megvásárolható vagy megrendelhető az Egészségforrás Alapítványnál:
1092 Bp., Ráday u. 37. III/1.
(1) 217-1360
Ügyeleti időnk: csütörtök 10-17 óra.