Kedves Olvasó!

Az Egészségforrás Alapítvány daganatos betegek és hozzátartozóik rehabilitációs programjainak biztosítása érdekében végzett működése során eddig is körültekintően járt el az Alapítvány programjain résztvevő emberek adatainak kezelésében, ami kiterjed a https://cpanel10.rackforest.com/~egeszseg honlapra látogató érdeklődők adataira is. Ez a továbbiakban is így lesz. Levelezési címüket hírlevelünk és a programjainkkal kapcsolatos tájékoztatók megküldésére használjuk. Elérhetőségeiket harmadik félnek nem adjuk ki. Az Egészségforrás Alapítvány eleget tesz az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) foglalt adatvédelmi kötelezettségének és tiszteletben tartja az Ön személyes adatait érintő alapvető emberi jogait.

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Egészségforrás Alapítvány

(székhely: 1092, Budapest, Ráday u.37., III/1., adószáma: 19007232-1-43)

 

I./ Adatkezelő

Neve: Egészségforrás Alapítvány
Képviselője: Kovács Dorottya, kuratóriumi elnök
Székhelye: 1092, Budapest, Ráday u. 37., III/1.
Telephelye: 1092, Budapest, Ráday u. 37., III/1.
Adószáma: 19007232-1-43

Kapcsolat: egeszsegforras.alapitvany@gmail.com; +3612171360

 

A https://cpanel10.rackforest.com/~egeszseg honlap látogatása

A honlap célja, hogy betekintést nyújtson az Egészségforrás Alapítvány tevékenységi körébe, lehetőséget nyújtva Önnek, hogy tájékozódjon az Önt esetlegesen érdeklő, érdeklődését felkeltő programokról, aktuális eseményekről és tanácsadási lehetőségekről.

 

Honlap domain szolgáltatója:

Webenlét Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1130 Budapest, Hajdu köz 7. A. ép. fsz. 4.
Adószáma: 14128415-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-890189
Adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: http://www.domain.hu/adatkezeles.pdf

 

Honlap tárhelyének szolgáltatója:

RACKFOREST KFT.
Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Adószáma: 14671858-2-41
Cégjegyzékszám: 01 09 914549
Adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://rackforest.com/wp-content/uploads/2020/04/adatkezelesi-szabalyzat-2020-kls-1.pdf

 

Sütikezelés / Cookie-kezelés

A cookie vagy süti elektronikus lenyomat, amelyeket internetes böngészője ment le honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a sütiknek a segítségével ismerhető fel, hogy Ön már járt az adott honlapon. A Cookie-k/sütik fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban részletes tájékoztatást kap a www.allaboutcookies.org weboldalon.

A https://cpanel10.rackforest.com/~egeszseg honlapon használt sütik személyes adatot nem gyűjtenek.

A tárolt sütik olyan információdarabok, amelyek megmutatják, hogy már járt a honlapon és mit nézett meg. Az ilyen sütik megmaradnak azon az eszközön, amellyel a honlapot meglátogatta. Ezt esetünkben a Google Analytics, a Smartlook és a MailChimp is megőrzi, de ezek az adatok sem alkalmasak arra, hogy Önt beazonosítsák, illetve anonimitást biztosító módon (véletlenszerűen generált hosszú kódsorok segítségével) teszik lehetővé statisztikai információ szerzését.

Honlapunkon nem jelennek meg egyáltalán reklámok, ilyen jellegű adatkezelés nem történik.

Amennyiben Ön az átmeneti vagy tárolt sütiket teljes egészében letiltja, ezzel megakadályozhatja a honlap használatát vagy funkcióvesztéssel járhat, vagy csökkentheti a felhasználó élményt.

 

Google Analytics

Alapítványunk weboldala használhatja a Google Analytics szolgáltatást, amely a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) („Google“) webes elemzési szolgáltatása. A Google Analytics cookie-kat használ.

A Google Analytics általi cookie-használat keretében rögzítik az IP-címét. A webhely látogatóinak IP-címét azonban a tárolás vagy elemzés előtt lerövidítik, ezáltal anonimizálják, amennyiben ez technikailag lehetséges. Az anonimizálás után a személyes adat már elveszíti személyes adat jellegét.

Az anonimizálás az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén belül zajlik. Csak kivételes esetben kerül át a teljes IP-cím rövidítés céljából a Google egyesült államokbeli szerverére.

A Google Analytics cookie-jai által rögzített adatokat arra használjuk, hogy elemezzük a weboldalunk látogatóinak felhasználói viselkedését.

A Google nem egyesíti más adatokkal a Google Analytics szolgáltatáshoz kapcsolódóan a böngészője által átadott IP-címet.

A böngésző programjának megfelelő beállításaiban megtilthatja a Google Analytics-cookie-k tárolását. Ne feledje, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely egyes funkcióit.

Ezenkívül azt is megtilthatja, hogy a Google Analytics feldolgozza az adatait, amennyiben letölti és telepíti a következő hivatkozással elérhető böngészőmodult: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Smartlook

Szolgáltatója: Smartlook
Smartsupp.com, s.r.o.
Cím: Lidicka 2030/20, 602 00 Brno, Czech Republic

Weblap látogatásokat vizuálisan rögzítő szoftwer. Mutatja, hogy a látogatók mit csináltak a weblapon, mire kattintottak. Amit esetleg begépelnek a keresés vagy egyéb beviteli mezőkbe, feliratkozó űrlapba, az automatikusan kicsillagozódik. Semmilyen adat nem kerül rögzítésre ami személyes beazonosítást lehetővé tenne.

A Smartlook adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linket megnyitva olvashatja el: https://www.smartlook.com/help/gdpr/

 

Hírlevél

Szolgáltatója: MailChimp
MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

A hírlevél felületen Ön bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevelekben szereplő leiratkozási linken keresztül vagy az Egészségforrás Alapítvány e-mail címére küldött leiratkozási kéréssel, melyet 7 munkanapon belül teljesít az Alapítvány, és kérésére elérhetőségét teljes mértékben töröli adatbázisából, így nem kap több hírlevelet.

A hírlevélre történő feliratkozásnál a MailChimp adatkezelési és sütikezelési szabályai érvényesülnek.

A hírlevél szolgáltatójának adatkezelési tájékoztatóját az alábbi linket megnyitva olvashatja el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 


II./ Az Ön jogai

1.) Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről,

2.) Kérheti az adatok helyesbítését, pontosítását, törlését, korlátozását,

3.) Kérheti adatkezeléséhez történt hozzájárulása teljes visszavonását,

4.) Tiltakozhat adatai kezelése ellen,

5.) Élhet adathordozáshoz való jogával,

6.) Panasszal élhet jogszerűtlen adatkezelés miatt,

7.) Jogszerűtlen adatkezelés esetén jogorvoslattal élhet.

 

A fenti jogok gyakorlására vonatkozó szándékát az adatkezelőnek címezve postai vagy elektronikus úton, vagy akár a székhelyen személyesen írásban is megteheti. Az Ön ezirányú kérésére az Egészségforrás Alapítvány megfelelő tájékoztatást küld vagy esetlegesen a teljesítés megvalósíthatatlanságáról részletes indoklás mellett 1 hónapon belül értesíti. Természetesen amennyiben az Egészségforrás Alapítvány adatkezelésével kapcsolatban bárminemű aggálya van vagy észrevételét szeretné megosztani, kérjük, forduljon bizalommal az Egészségforrás Alapítványhoz: egeszsegforras.alapitvany@gmail.com e-mail címen.

Az Egészségforrás Alapítvány honlapján megtalálható programok iránt érdeklődők, arra jelentkezők (továbbiakban adatkezelés Érintettjei) adatainak szűk körére (név, telefonszám, email cím) vonatkozóan közös adatkezelési megállapodás keretében továbbításra kerül az adott program teljesítésére megbízási szerződéssel vagy önkéntes szerződéssel a tevékenységet végző szakember részére.

 

Érintett adatok köre:

Ebben az esetben kizárólag az imént említett adatok (név, telefonszám, email cím) a közösen kezelt személyes adatok köre.

 

Adatkezelés célja:

Kizárólag a személyazonosság megállapítása és kapcsolattartás az eredeti megkereséssel kifejezett érdeklődés, jelentkezés, tájékoztatáskérés tárgyában.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Ön nevét, telefonszámát és e-mail címét kizárólag addig kezeli az Alapítvány, amíg az eredeti megkeresés célja teljesül, kivéve ha külön – tájékoztatást követő – hozzájárulásával más jellegű adatkezeléshez önként és egyértelműen hozzájárul.

 

Adatbiztonság

Egészségforrás Alapítvány a kezelt természetes adatok tekintetében körültekintően jár el. A honlap, hírlevél, elektronikus levelezés és közvetítői minőségben végzett tevékenység tekintetében az adott szolgáltató nyújtotta szolgáltatás minőségéért, esetleges adatkezelési incidensekért felelősséget nem tudunk vállalni. Az az adott szolgáltatót terheli.

 

További igénybe vett szolgáltatások:

Internet: Magyar Telekom Nyrt.
Székhely: 1097, Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
Adószám:10773381-2-44
Cégjegyzékszám: CG 01-10-041928
Adatvédelmi tájékoztatójuk: https://www.telekom.hu/rolunk/adatvedelmi-tudnivalok

 


III./ Panasztétel lehetősége adatvédelmi jogszerűtlenség észlelése esetén

Ön, mint adatkezeléssel érintett természetes személy bármikor élhet önrendelkezési jogai gyakorlására való igényével, továbbá az adatkezelő tevőleges vagy mulasztásból fakadó magatartására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölheti az alábbi elérhetőségen.

 

Neve: Egészségforrás Alapítvány
Képviselője: Kovács Dorottya, kuratórium elnöke
Székhelye: 1092, Budapest, Ráday u. 37.,III/1.
Telephelye: 1092, Budapest, Ráday u. 37.,III/1.
Adószáma: 19007232-1-43
Kapcsolat: egeszsegforras.alapitvany@gmail.com; +3612171360

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Alapítvány a felvételüktől számított 5 évig kezeli az 1997. évi CLIV. törvény 29. § 4. bek. alapján, fogyasztóvédelmi ügyek esetében az 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján 5 évig, kötelezően.

 

Hatósági panasztétel

Ön, mint érintett önrendelkezési jogának megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bejelentéssel, panasszal élhet:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.

Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520

E-mail: info@nmhh.hu

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal az Adatvédelmi Biztos irodájában is lehet élni:

Adatvédelmi Biztos Hivatala

Székelye: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest, Pf.: 40.

 

Jogorvoslat, kártérítés

Amennyiben az Egészségforrás Alapítvány az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek tevőleges vagy mulasztásból adódó megszegésével másnak kárt okoz, akkor köteles a kárt megtéríteni. Kártérítési keresetet a lakóhelye szerint illetékes bíróságon nyújthat be. Illetékes bíróságot keresse az alábbi linken: https://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/illetekessegkereso

 


IV./ Tájékoztatási kötelezettség

Amennyiben a fenti tájékoztatást nem találja kielégítőnek vagy az Egészségforrás Alapítvány adatkezelési gyakorlatáról bármi kérdése merül fel, akkor további tájékoztatót kérhet a személyes adatok kezeléséről az Alapítvány székhelyén, illetve kérésére azt elektronikusan is rendelkezésére bocsátjuk az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében a lehető leghamarabb, de legkésőbb egy hónapon belül.

 


V./ Záró rendelkezések

Az Egészségforrás Alapítvány tevékenységi körébe tartozó adatkezelési és adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a honlapján (www.egeszsegforrasalapitvany.hu) vagy személyesen a 1092, Budapest, Ráday u. 37. III/1. címen, annak a jognak a fenntartása mellett, hogy a jelen tájékoztatót, illetve az Általános Adatkezelési Tájékoztatót szükség esetén – körülmények változása miatt, felügyeleti hatóság iránymutatásainak részletesebbé válásával – megváltoztassa. Az esetleges változtatásokról a honlapon tájékozódhat. Amennyiben olyan kérdése merül fel, ami a jelen tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, bátran forduljon az egeszsegforras.alapitvany@gmail.com e-mail címen vagy személyesen a 1092, Budapest, Ráday u. 37., III/1. címen az Alapítványhoz.

Jelen tájékoztató tartalma szellemi terméknek minősül, amely tulajdonosa az Egészségforrás Alapítvány.

Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az Általános Adatvédelmi Rendeletnek messzemenőkig megfeleljünk kellő szakmai segítséggel, valamint érthető és átlátható módon közvetítsük adatkezelési gyakorlatunkat. Kérem, bátran keressen bennünket, amennyiben további kérdései, észrevételei vannak a tájékoztatás tartalmával vagy érthetőségével kapcsolatban.

 

Üdvözlettel:

Kovács Dorottya kuratóriumi elnök

Egészségforrás Alapítvány