A Transzperszonális Workshop sorozat – TPW – a mai zaklatott, időnként irányvesztett életünk alapvető kérdéseire segít választ találni – arra, hogy honnan jövünk, hová tartunk, és mi az egésznek az értelme.

Hármas ösvényt tár fel előttünk:

Az első a hamisítatlan önismerethez vezet, messze túl a szokványos racionális, felületes keresgélésen, az belső képek és jelképek segítségével; a második kiszabadít a merőben személyes, „perszonális” világképből és rámutat emberi kapcsolataink lényegére, buktatóira és lehetőségeire; a harmadik tudatosítja bennünk a ma gyakran elhanyagolt lelki-szellemi dimenziót, a psziché TP központját, ami minden belső munka célpontja és hozzátartozik teljességünkhöz.

Mivel az emberi léleknek saját ritmusa van, ezt tiszteletben tartva azt javasoljuk, hogy egy-egy tréning elvégzése között teljen el minimum három hónap, lehetővé téve a belső integrációt. Az első három tréninget követően a tréningek sorrendje tetszőleges lehet. Ha aktuálisan nincs az Ön által kiválasztott szintű tréning, kérjük jelentkezzen a várólistánkra, és értesítjük a tanfolyam indulásáról.

Jelentkezés szerdán 10-17 óra között: 06-1- 2171360
e-mailben: egeszsegforras.alapitvany@gmail.com

Csoportvezetőink:
Beata Bishop (1-9.tréning)
Tamás DorkaMondok Árpád (1-5.tréning)

A sorozat részei:

TPW 1. Az önismeret útján a Self felé
Ez a tréning bemutatja a Transzperszonális Pszichológia alapvető fogalmait. A tréningsorozat első része megismertet minket belső világunk tudatos és tudattalan részeivel. Megismerkedünk Assagioli és Jung psziché-térképeivel és a jungi tipológiával. Vezetett imagináció során első ízben találkozunk a bennünk lakozó alszemélyiségekkel, felfedezzük lényünk Transzperszonális magvát és kiderítjük, hogyan viszonylik egymáshoz testünk, gondolkodásunk és érzésvilágunk.

TPW 2. A bennünk élő maszkulin és feminin energiák
A tréning az emberi kapcsolatok pszichológiájára vet újszerű fényt. Témái közé tartozik a maszkulin és feminin energiák természete és megnyilvánulása, a jungi Anima és Animusz fogalma, döntő szerepe életünkben és az intim szerelmi kapcsolatok dinamikája.

TPW 3. A belső fejlődés ciklusai és állomásai
Ez a tréning tágasabb perspektívában mutatja be a személyiség fejlődését és párhuzamba állítja a Self kibontakozásával. Fő témái: életutunk szakaszai, a fejlődési ciklusok és az állandó változások rendje, projekció, akarat, motiváció, a Self archetípusai.

TPW 4. Beavatás

Hajdan az emberi élet stációit világszerte jelképes rítusokkal, beavatással ünnepelték meg őseink, hogy a közösség tagjai tudatosan tapasztalják meg életük fordulópontjait a bölcsőtől a sírig. Ez a tréning a TP életút szakaszainak mélyebb átélésére eleveníti fel a beavatás ősi hagyományát, hogy ezzel biztonságot teremtsen a talajtvesztett modern psziché számára.

TPW 5. A Belső Gyermek
Mindnyájunk tudattalanjában él egy Belső Gyermek. Legtöbbünkben sebet hordoz, amit pici korunkban szenvedtünk el. Ez a láthatatlan sebesült kisgyerek időnként kitör a legracionálisabb felnőttből is, és éretlen, viharos módján súlyos károkat okoz, főleg intim személyes kapcsolatok terén. Ez a tréning a Belső Gyermek gyógyítására tanít meg úgy, hogy szenvedő, veszélyes kísérő helyett kreatív, spontán, derűs játszótársként szerepeljen életünkben.

TPW 6. 22 lépés a bölcsesség felé

A tréning témája a hős utazása, ami mindnyájunk életútját jelenti, a 22 archetípus tükrében. E 22 átütő erejű jelkép nem más, mint a hagyományos Tarot Nagy Arkánumának lapjai. Első pillantásra titokzatos, összefüggéstelen benyomást keltenek.
Ha azonban a jungi szimbólum-fejtés és a transzperszonális életszemlélet fényében elemezzük őket, kibontakozik jelentésük, és lépésről-lépésre bemutatják életutunk leckéit, tanulságait, veszélyeit és diadalait, egészen a teljesség eléréséig, ami nem más, mint a jungi individuáció. A tréning célja nem a Tarot mindennapi használata kártyavetés formájában, hanem annak felismerése, hogy időtlen jelképeit hogyan használhatjuk meditációs és terapeutikus eszközként.

TPW 7. Test-Psziché-Teljesség

Csaknem négyszáz éve uralkodik az európai gondolkodásban a francia filozófus, Rene Descartes híres tétele, amely élesen szétválasztja az elmét az anyagtól, vagyis a testtől, és az utóbbit merő óraműnek tekinti. Nem csoda, hogy még ma is hajlamosak vagyunk leértékelni fizikai lényünket, különösképpen, ha a transzperszonális életúton járva elsősorban a lelki síkkal törődünk és megfeledkezünk a test és a psziché létfontosságú egységéről és kölcsönhatásáról. Ez azonban egyoldalú fejlődéshez és idővel akár egészségzavarhoz is vezethet.
Itt az ideje, hogy helyreállítsuk a test és a psziché egységét és elinduljunk egy újfajta teljesség felé. Ezen a tréningen felfedezzük látható és láthatatlan részeink sokféle összefüggését, megtanulunk odafigyelni testünk szótlan üzeneteire, és megtapasztaljuk a szervezet, a gondolkodás és az érzelmek egészség-építő harmóniáját. Mini-gyakorlatok és vizualizációk segítségével tesszük személyes élménnyé azt, amit megtanultunk a teljességhez vezető útról.

TPW 8. Tánc az Árnyékkal
Eddigi TP munkánk során elsősorban önmagunkkal, sokrétű teljes lényünkkel ismerkedtünk, miközben felfedeztük életutunk magasabb síkját, a TP dimenziót. Ez a dimenzió segít túljutni az ego szűk korlátain, és kaput nyit a spirituális valóság felé. De a belső fény, a csúcsélmény és a jelképes hegytető a spirituális életvitelnek csak az egyik fele. A másik ép olyan lényeges része a lefelé vezető út, a mélység, a tudattalan kifürkészése és találkozás az Árnyékkal. Árnyékot vet minden, ami fényes – mondta Jung. Az ő munkájának köszönhetjük, hogy a mindnyájunkban lakozó Árnyék kincseit és energiáját ki tudjuk hozni a tudat fényébe, az Árnyékba szorult régi sebeinket meg tudjuk gyógyítani. Bátorság, bizalom és humorérzék kell ahhoz, hogy szembenézzünk mindazon negatív, kínos vagy bizarr vetületünkkel, amelyet eddig sikerült önmagunk elől is eltitkolni, de megéri az erőfeszítést. A tréning során megtanulunk tagadás és idegenkedés helyett táncolni az Árnyékkal, és barátságot kötni vele.

TPW 9. A lélek vándorútja
Az emberi élet alapvető tényezői időtlenek. A modern emberre itt és most ugyanazok a feladatok, leckék, áldások és buktatók várnak, mint az ősi mítoszok hőseire. Az ő világuk és a mienk közt ver hidat a transzperszonális világnézet, amely az életet utazásnak, a belső fejlődés ösvényének tekinti. Ez a tréning Érosz és Psziché mítoszán keresztül mutatja be a lélek – Psziché – élményeit, amelyeket más-más formában mindnyájan megélünk. Mítikus istenek és földi halandók konfliktusai, a családi élet veszedelmes feszültségei, boldog szerelem, megpróbáltatás és a bátorság diadala váltakoznak ebben a fordulatos mesében, ám a szimbólumok mögött saját életünk problémáit és azok lehetséges megoldását ismerjük fel. Elsősorban pedig közeli kapcsolataink kerülnek nagyító alá: miről szólnak mély lelki síkon, mit keresünk, mire vágyunk, hogyan érhetjük el a kiteljesedést? Psziché vándorútja, amely a miénk is, új tájakon vezet keresztül.