TPW 1. Az önismeret útján a Self felé
Ez a tréning bemutatja a Transzperszonális Pszichológia alapvető fogalmait. A tréningsorozat első része megismertet minket belső világunk tudatos és tudattalan részeivel. Megismerkedünk Assagioli és Jung psziché-térképeivel és a jungi tipológiával. Vezetett imagináció során első ízben találkozunk a bennünk lakozó alszemélyiségekkel, felfedezzük lényünk Transzperszonális magvát és kiderítjük, hogyan viszonylik egymáshoz testünk, gondolkodásunk és érzésvilágunk.